Välkommen till årets konferens om vår digitala framtid!

Digitalt Fokus 2016

Innovation – Kompetens - Hållbarhet

Den 16 november 2016. Plats: Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

För dig som planerar, leder och medverkar i digital utveckling. Du kan vara ledare, strateg eller delaktig i ett projekt i privat eller offentlig sektor.

Digitaliseringen ger nya möjligheter för innovation och hållbar utveckling!

BiTA Service Management bjuder in till årets forum för dig som vill vara med och leda hållbar utveckling. Digitaliseringen ger möjligheter till nya tjänster i privat och offentlig sektor men för att detta ska realiseras krävs innovationskraft, kompetens och ledarskap. Är du den som kan driva utvecklingen?

Digitalt Fokus 2016 är mötesplatsen för ledare och strateger i det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Du får lyssna till entreprenörer, ledare och forskare inom offentlig och privat verksamhet som bidrar till hållbar utveckling genom att ta vara på digitaliseringen.


Tre fokus på konferensen:

Innovation, kompetens och hållbarhet

Klarar du att möta utmaningarna som digitaliseringen medfört och nyttja den för att fortsätta skapa värde hos dina kunder? Digitaliseringen skapar möjligheter till innovation och med detta förändras förväntningarna på bättre, smartare och snabbare tjänster och produkter hos dina kunder. Kunden har nu makten över utvecklingen.

Hur kan du leverera tjänster på ett hållbart sätt? Hållbar utveckling villkoras av digitaliserade lösningar för transporter, arbete och produktion. Det ställer krav på kreativitet, kompetens och ledarskap. Digitala tjänster förväntas av dina kunder och nu måste din verksamhet möta de krav som ställs.

Frågor om digitalisering som du får svar på under konferensen:

  • Hur uppnår vi hållbar utveckling med digitalisering?
  • Hur frigör digitalisering resurser i företag och verksamheter?
  • Hur bevakar du din omvärld för att behålla konkurrenskraften?
  • Hur skapar du innovationskraft i verksamheten?
  • Vilken kompetens måste du ha för att vara konkurrenskraftig?
  • Vilket ledarskap krävs för innovation?

Ta ledningen i utvecklingen – Digitalisera smart och bidra till hållbar utveckling

Den organisation som bäst möter kundernas behov och utnyttjar digitaliseringen för att bidra till en hållbar utveckling kommer att ta ledningen. På konferensen får du konkreta råd om hur du skapar möjligheter för hållbar utveckling och utnyttjar digitaliseringens möjligheter för att bidra till denna.

Läs mer om talarprogrammet! » Anmäl dig här! »


Välkommen till Digitalt Fokus den 16 november 2016!

Lars-Ola Lundqvist
Konferensansvarig
BiTA Service Management